Партнерам бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Найбільш часті питання

Ваше запитання до спеціаліста

 • Що таке кредитне бюро?
 • Бюро кредитних історій (кредитне бюро) – юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію. 

  Бюро кредитних історій (кредитні бюро) діють в усіх розвинених країнах.

  Перше всеукраїнське бюро кредитних історій створене у 2005 році і діє на підставі Закону України № 2704 -IV від 23.06.05 р. «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

 • Які переваги від співпраці з бюро?
 • Співпраця з кредитним бюро дозволяє:

  • отримати доступ до інформації по виконанню клієнтом своїх попередніх фінансових зобов’язань та поточної заборгованості;
  • швидко та без перешкод приймати рішення про видачу кредиту;
  • правильно оцінити свої кредитні ризики та підвищити якість кредитного портфеля;
  • збільшити сукупні об’єми кредитування та розширити доступ до фінансових послуг суб’єктів малого, середнього бізнесу та фізичних осіб;
  • знизити витрати пов’язані з запобіганням випадкам шахрайства та безнадійним боргам;
  • шляхом передачі даних до кредитної історії стимулювати позичальника більш ретельно виконувати свої фінансові зобов’язання.
 • Яку інформацію збирає кредитне бюро?
 • Згідно Закону України «Про формування та обіг кредитних історій», Кредитне бюро збирає всю інформацію щодо суб’єкта кредитної історії. Це надає можливість побачити поведінку суб’єкта кредитної історії щодо виконання своїх фінансових зобов’язань і наявність діючих кредитних договорів. Обсяг інформації дозволяє банку вирахувати кредитні ризики, встановити ліміти кредитування, процентну ставку, тощо.

 • Що таке кредитна історія і яку інформацію вона містить?
 • Кредитна історія – це сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов'язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації відповідно до Закону України «Про формування та обіг кредитних історій».

  Законом передбачено, що кредитна історія містить наступну інформацію:

  • відомості, що ідентифікують особу;
  • відомості про грошове зобов'язання суб'єкта кредитної історії;
  • інформацію про суб'єкта кредитної історії, яка складається із сукупності документованої інформації про особу з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування;
  • відомості про операції з інформацією, яка складає кредитну історію.

  Бюро забороняється збирати та зберігати в кредитних історіях інформацію про фізичних осіб щодо:

  • національності, расового та етнічного походження;
  • політичних поглядів;
  • релігійних і філософських переконань;
  • стану здоров'я;
  • членства в партіях та інших об'єднаннях громадян.
 • Що таке кредитний звіт?
 • Бюро надає інформацію, що міститься у кредитній історії у вигляді кредитних звітів.

  Кредитний звіт – сукупність інформації про суб'єкта кредитної історії, яка є повним або частковим відображенням його кредитної історії.

  ПВБКІ пропонує фінансовим організаціямдекілька видів кредитних звітів, які відрізняються обсягом інформації, що в них міститься – деталі за цим посиланням
 • Як часто оновлюється інформація в кредитній історії суб’єкта?
 • Партнери бюро після підписання згоди позичальником та укладання кредитного договору надсилають інформацію щодо нього у ПВБКІ. У подальшому інформація щодо суб’єкта надсилається до бюро не рідше одного разу на місяць. Такі інформаційні оновлення включають зміни у ідентифікаційних даних позичальника та інформацію по щомісячних платежах, згідно укладених кредитних договорів. Регулярне оновлення інформації є однією з основних умов співпраці з ПВБКІ, що підвищує достовірність кредитної історії позичальника.

 • Який термін зберігання інформації у кредитній історії?
 • Згідно Закону України № 2704 - IV від 23.06.05 р. «Про організацію формування та обігу кредитних історій», кредитна історія зберігається у бюро протягом 10 років.

 • Хто може стати партнерами Бюро?
 • Партнерами Бюро можуть стати банки, небанківські фінансові установи та інші суб'єкти господарської діяльності, які надають послуги з відстроченням платежу або надають майно в кредит і уклали договір з бюро про обмін інформацією, що складає кредитну історію. 

  На даний момент партнерами ПВБКІ є банки, страхові компанії, кредитні спілки, лізингові компанії.

 • За яких умов можна отримувати кредитні історії з бази даних ПВБКІ?
 • Інформацію від Бюро можуть отримувати партнери, які:

  • підписали Договір з ПВБКІ на передачу та отримання інформації;
  • отримали згоду позичальника, що звернувся до них за кредитом, на доступ до його кредитної історії;
  • звертаються за кредитною історією в період дії укладеного кредитного договору.