Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Ліцензійна угода щодо використання додатку UADataHub

Ліцензійна угода щодо використання

програмного додатку «UADataHub»

 

Дата публікації: «17» червня 2020 р.

Дата останнього оновлення: «17» червня 2020 р.

 

Ця Ліцензійна угода (далі - Договір) є договором публічної оферти між Вами (далі – Користувач), як кінцевим користувачем, і Приватним акціонерним товариством «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (далі – ПрАТ «ПВБКІ», Компанія) про використання програмного додатку «UADataHub» (далі - Додаток), розробником якого та права на який належать Компанії.

Додаток «UADataHub»  – програмне забезпечення, яке сприяє Користувачу у здійсненні ним отримання своїх даних із Сторонніх Сервісів, передачі таких даних для обробки за допомогою ПЗ«Upswot», і забезпечує можливість Клієнта поділитися отриманими даними, результатами їх обробки із третіми особами (які отримали право на використання ПЗ «Upswot» на підставі ліцензії/субліцензії/на умовах режиму тестового використання).

Перед початком здійснення будь-яких дій щодо використання Додатку (в тому числі, у випадку використання сторонніх сервісів, які використовують Додаток) уважно ознайомтеся з умовами даного Договору та Політикою конфіденційності (розміщена за посиланням: https://main.pvbki.com/ukr/about/legislation/privacypolicy/)

Будь-які дії особи щодо використання Додатку (в тому числі, у випадку використання сервісів третіх осіб, які використовують Додаток), вважаються погодженням та беззастережним прийняттям Договору (акцептом Договору) та засвідчують факт укладання Договору між Компанією та Користувачем. Виконуючи зазначені дії Користувач погоджується виконувати умови цього Договору.

Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти умови Договору, Ви не маєте та не набуваєте права на використання Додатку. У такому випадку, забороняється у будь-який спосіб використовувати Додаток (в тому числі, у випадку використання сервісів третіх осіб, які використовують Додаток).

Визначення термінів

Сторонні сервіси - інтернет-сервіси третіх осіб (соціальні мережі, хмарні сховища даних, платіжні сервіси, банківські сервіси, сервіси доставки товарів, e-Commerce платформи, державні реєстри, CRM системи, бухгалтерські програми і т.д.), що надають свої API для управління їх функціональністю і отримання даних  та які інтегровані з ПЗ «Upswot», у яких Користувач має зареєстрований обліковий запис.

Програмне забезпечення «UPSWOT» (ПЗ «UPSWOT») - програмне забезпечення для електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), що призначене для забезпечення інтеграції web-додатків / web-сайтів та / або додатків для персональних комп'ютерів і / або мобільних пристроїв зі Сторонніми сервісами з метою отримання систематизованих та структурованих даних. Виключні майнові права на ПЗ належать Upswot, Inc.

Політика конфіденційності – політика конфіденційності, що містить інформацію про обробку та забезпечення Компанією конфіденційності інформації у додатку «UADataHub», яка є невід’ємною частиною Договору. Розміщена за посиланням: https://main.pvbki.com/ukr/about/legislation/privacypolicy/

  1. Загальні положення

1.1.  Користувачем Додатку може бути будь-яка повнолітня дієздатна фізична особа чи юридична особа, яка прийняла цей Договір.

1.2.  Дія цього Договору не поширюється на використання Додатку юридичними особами, які мають ліцензію (субліцензію) на використання ПЗ «UPSWOT», використовують ПЗ «UPSWOT» у тестовому режимі (потенційні користувачів ПЗ «UPSWOT») у своїй господарській діяльності.

1.3.  Цей Договір є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Договору розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://main.pvbki.com/ukr/about/legislation/licenseagreement/.

1.4.  Приймаючи умови цього Договору, Користувач підтверджує надання ним своєї згоди на обробку Компанією його даних, в тому числі персональних даних, внесених Користувачем та/ чи отриманих у процесі обробки даних про Користувача з використанням Додатку, в тому числі, даних, залучених із Сторонніх сервісів.

1.5.  Користувачеві надається право користуватися функціоналом Додатку на умовах, визначених Договором.

1.6.  Договір є публічною офертою відповідно до Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Користувачів Додатку.

1.7.  Приймаючи умови цього Договору, Користувач:

-        підтверджує свою право- і дієздатність, підтверджує та приймає на себе всю відповідальність за точність, повноту і достовірність своїх персональних даних;

-       приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі матеріальні, пов’язані з його діями по використанню Додатку;

-       надає згоду Компанії здійснювати обробку його персональних даних, інших даних, які Користувач своїми діями надає для/при використанні Додатку, ініціює отримання яких за допомогою Додатку/ іншого функціоналу/будь-яких Сторонніх сервісів, в тому числі, сервісів, інтегрованих для роботи з Додатком, отримання інформації, її обробку у будь-який спосіб, передачу, з використанням Додатку, даної інформації, будь-яких результатів її обробки третім особам.

1.8.  Персональні дані Користувача, та інша інформація, яка надається Користувачем, у процесі будь-яких дій щодо використання Додатку, використовується Компанією з метою досягнення цілей використання Додатку та для цілей, визначених у Політиці конфіденційності.

2. Предмет Договору

2.1.  За Договором Компанія надає (передає) Користувачу Право на використання Додатку, в  обсязі та на умовах, передбачених Договором.

2.2.  Компанія надає Користувачу невиключне право на використання Додатку виключно для самостійного використання його Користувачем (як кінцевим користувачем) відповідно до функціонального призначення, без права передачі, одержаних за цим Договором прав, третім особам («Ліцензія»).

2.3.  Дія ліцензії поширюється на територію України.

  1. 3.    Умови використання Додатку

3.1.  Користувач може використовувати Додаток виключно у випадку дотримання наступних умов:

-       надання згоди на обробку персональних даних відповідно до умов Політики конфіденційності;

-       беззастережного прийняття умов цього Договору;

-       наявності зареєстрованого облікового запису у Сторонніх сервісах (з яких Користувач бажає ініціювати отримання та обробку інформації) та проходження процедури авторизації  облікового запису у таких Сторонніх сервісах.

3.2.  Для виконання Компанією цього Договору, за необхідності, можуть залучатися треті особи. Користувач підтверджує, що зазначеним третім особам надаються такі ж права, як і Компанії.

3.3.  Користувач погоджується, що Додаток може бути інтегрований/взаємодіяти (у будь-який спосіб) з іншими додатками/сервісами/програмним забезпеченням/Сторонніми сервісами, які належать третім особам, і що крім зобов'язань, передбачених цим Договором, щодо будь-якого використання зазначених додатків/сервісів/програмного забезпечення/Сторонніх сервісів можуть встановлюватися і діяти додаткові зобов'язання та умови їх використання, які визначаються третіми особами. Користувач зобов’язаний самостійно ознайомитися із умовами використання вище зазначених додатків/сервісів/програмного забезпечення/Сторонніх сервісів  їх користувачами.

3.4.  Компанія не несе відповідальності за діяння вище зазначених третіх осіб та умови/наслідки використання цих додатків/сервісів/програмного забезпечення/Сторонніх сервісів Користувачем, в тому числі, у випадку, якщо виконання Додатком своїх функцій передбачає будь-яку взаємодію Додатку з даними додатками/сервісами/програмним забезпеченням/Сторонніми сервісами.

3.5.  Користувач має право у будь-який час припинити використання Додатку. За таких умов, інформація, яка оброблялася із використанням Додатку, зберігається і надалі на умовах, визначених Договором, у Політиці конфіденційності та у відповідних документах (договорах, політиках конфіденційності Сторонніх сервісів, третіх осіб, які Користувач прийняв у зв’язку з використанням ПЗ «Upswot»). Видалення інформації, яка оброблялася у Додатку, за умови наявності на те законних підстав та відсутності відповідних умов, які прийняв Користувач, щодо зберігання інформації у вище зазначених документах, здійснюється за письмовим зверненням особи (направленим рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу Компанії, вказану у Договорі. Компанія може вимагати від Користувача підтвердження особи Користувача).

3.6.  В разі припинення дії Договору з будь-якої причини Користувач зобов’язаний припинити будь-яке використання Додатку;

4.      Права і обов’язки Сторін

4.1.  Компанія зобов'язується:

4.1.1. Надавати відповіді на звернення Користувача, направлені у порядку, визначеному Договором, які стосуються роботи Додатку.

4.1.2. Виконувати інші обов'язки, передбачені Договором.

4.2.        Користувач зобов'язується:

4.2.1. Не здійснювати по відношенню до Додатку дії, що порушують права Компанії, не  здійснювати будь-які несанкціоновані дії з Додатком та/чи спроби несанкціонованого доступу до Додатку і інформації,  яку він обробляє.

4.2.2. Негайно інформувати Компанію про всі відомі йому факти протиправного використання третіми особами Додатку.

4.2.3.  Самостійно та добросовісно використовувати Додаток виключно за його функціональним призначенням, в порядку та на умовах, визначених Договором.

4.2.4. Не здійснювати при використанні Додатку незаконних дій, не завдавати шкоди його працездатності та не порушувати чинне законодавство, Договір, права і законні інтереси Компанії та  третіх осіб;

4.2.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені Договором.

4.3.       Компанія має право:

4.3.1. Повідомляти Користувача про виявлені порушення використання ним Додатку і вимагати усунення даних порушень.

4.3.2. У разі порушення Ліцензіатом умов використання прав на Додаток за Договором, позбавити Ліцензіата прав на використання Додатку. Порушення норм про охорону авторських прав може також спричинити відповідальність відповідно до законодавства України.

4.3.3. Передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам для виконання Договору без додаткової згоди Користувача.

4.3.4.  Здійснювати обробку персональних даних Користувача, а також інших даних, наданих Користувачем, отриманих з використанням Додатку, для досягнення цілей функціонування Додатку, інших цілей, визначених у Політиці конфіденційності.

4.3.5. Без попереднього повідомлення Користувача:

-    обмежити, призупинити або припинити  роботу Додатку без відшкодування Користувачеві будь-яких збитків, шкоди.

-    заблокувати доступ Користувача до використання Додатку або його складової, можливість використання  будь-яких із Сторонніх сервісів при використанні Додатка, в разі виявлення порушень Користувачем цього Договору, недобросовісного використання Додатку.

4.4.       Користувач має право:

4.4.1. Використовувати Додаток в обсязі, в порядку та на умовах, встановлених Договором.

4.4.2. Повідомляти Компанію (на e-mail: ) про збої/порушення/ помилки/ інші недоліки у роботі Додатку чи його неналежне функціонування при використанні Користувачем.

4.4.3. Відмовитися у будь-який час від використання Додатку, припинити його використання.

4.5.       Користувачу забороняється:

4.5.1.  Самостійно або із залученням третіх осіб:

-      Модифікувати, адаптувати, перетворювати, субліцензувати, продавати, поширювати, передавати Додаток;

-     Здійснювати декомпіляцію, зворотне проектування, дизасемблювання або інше перетворення Додатку (програмного коду) в сприйняту людиною форму, копіювати або створювати будь-яку похідну програму на основі Додатку або його частини;

-     Розміщувати віруси або програми, здатні негативно вплинути, викликати неполадки у роботі Додатку або припинити його взаємодію із Сторонніми сервісами та/чи нормальне функціонування.

4.5.2. Здійснювати будь-які дії щодо несанкціонованого використання Додатку під іменем третіх осіб.

4.5.3. Надавати доступ до використання Додатку третім особам від свого імені (за винятком випадків виконання посадових обов’язків у юридичних особах).

5.    Гарантії та відповідальність Сторін

5.1.  Додаток надається Користувачу на умовах «як є» (ліцензія «as is»).

5.2.  Користувач визнає і погоджується з тим, що за своєю природою Додаток є неідеальним, може містити помилки, упущення та будь-які інші недоліки, які в тому числі, можуть спричинити невиконання, неправильне виконання, збої у виконанні його функцій та будь-які інші наслідки.

5.3.   Компанія гарантує, що Додаток в суттєвих аспектах відповідає технічним вимогам, необхідним для виконання ним своїх функцій, якщо він буде використовуватися з урахуванням технічних вимог та умов його використання, і не буде зазнавати жодного втручання у його роботу. Проте, Компанія не гарантує, що використання Додатку буде можливим безперервно або буде вільним від помилок, будь-яких інших недоліків, в тому числі, буде можливим з усіх без виключення пристроїв Користувача.

5.4.  Компанія,  відповідно до встановлених законом меж, відмовляється від будь-яких гарантій щодо Додатку, включаючи будь-які гарантії його технічних характеристик і (або) придатності для конкретної мети, гарантії продуктивності, а також будь-які гарантії, які іншим чином можуть виникати зі звичаїв ділового обороту або використання Додатку.

5.5.  Компанія не несе відповідальність за:

- Зміст інформації, яка надається та отримується Користувачем, третіми особами з використанням Додатку і за законність її отримання та використання даними особами;

- За обробку третіми особами/Користувачем отриманої з використанням Додатку інформації, що стосується  Користувача;

- За будь-які дії/рішення/результати використання третіми особами/Користувачем зазначеної інформації, і будь-які результати прийнятих третіми особами рішень, а також за можливі збитки внаслідок використання чи невикористання Користувачем Додатку (у т.ч. неможливості його використання), отриманої з використанням Додатку інформації, а також за будь-які інші дії Користувача, зазначених третіх осіб стосовно даної інформації;

- Шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті використання/невикористання Додатку, у т.ч. неможливості використання Додатку, результатів його робити, результатів взаємодії зі Сторонніми сервісами та будь-яких інших результатів його прямого чи опосередкованого використання;

5.6.  Користувач гарантує, що не буде вчиняти будь-яких дій, спрямованих на порушення умов Договору, заподіяння шкоди Компанії або третім особам (у зв'язку з використанням Додатку), дій, спрямованих на порушення чинного законодавства України, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Додатку.

5.7.  Користувач підтверджує і погоджується, що в разі порушення ним цього Договору і заподіяння Компанії збитку, шкоди або витрат, прямо або опосередковано, в результаті такого порушення, Компанія має право в повному обсязі стягнути з Користувача зазначені збитки, шкоду або витрати, завдані Користувачем такими діями.

5.8.  Компанія не відшкодовує:

- Збитки, прямі або непрямі, заподіяні Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Додатку;

- Упущену вигоду;

- Будь-які інші збитки чи будь-яку іншу завдану шкоду у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Додатку.

- Супутні витрати, які можуть виникнути у зв'язку з використанням Додатку, у тому числі з причини його дефектів, а також за втрату, неточність чи будь-які інші результати обробки будь-яких даних, з використанням Додатку.

6.    Права інтелектуальної власності

6.1.  Додаток, всі його копії, а також всі права інтелектуальної власності на Додаток та його копії належать Компанії. Додаток захищений авторським правом та іншими правами інтелектуальної власності, законами і угодами. Ніякі положення цього Договору чи іншого документа не надають Ліцензіатові будь-яких прав власності на Додаток, повністю або частково.

6.2.  Користувач в будь-який час (під час дії або після припинення дії даної Ліцензії) не повинен вчиняти або допускати будь-яких дій, що порушують права інтелектуальної власності Компанії.

7.  Конфіденційність та безпека

7.1.   Порядок та умови розкриття Компанією інформації, що стала відомою Компанії, у зв’язку з використанням Користувачем Додатку, регулюється чинним законодавством, Договором,  Політикою конфіденційності, угодами (договорами) між Користувачем та особами, які забезпечують можливість використання Користувачем Додатку (в тому числі, з особами, з якими Користувач поділився інформацією, з використанням Додатку), політиками конфіденційності даних осіб, наданою Користувачем згодою.

7.2.   Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цього Договору.

7.3.  Сторони зобов'язуються вживати необхідних заходів щодо безпеки та захисту інформації, яка обробляється в Додатку та/або доступної Сторонам у зв'язку з використанням Додатку.

7.4.  Користувач зобов'язується самостійно вживати всіх необхідних заходів щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованому використанню та захисту персональних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб.

7.5.  Компанія зобов'язується дотримуватися конфіденційності інформації про Користувача, яка стала відомою Компанії у зв'язку з використанням Додатку, за винятком випадків, передбачених діючим законодавством, Договором та умовами відповідних договорів, політик конфіденційності, погоджених/прийнятих/укладених Користувачем із третіми особами.

7.6.  Користувач несе повну особисту відповідальність за доступ (включаючи його наслідки) третіх осіб, від імені Користувача, до Додатку та його використання, і доступ  та використання даними особами інформації про Користувача, яка обробляється в Додатку.

7.7.  ПрАТ «ПВБКІ» не несе відповідальності за незаконні дії третіх осіб, хакерів, та інших порушників, які можуть намагатися заволодіти повністю або частково інформацією про Користувача, а також використовувати її в особистих цілях.

7.8.  Компанія вживає заходів щодо захисту даних при їх обробці Додатком. Проте, Користувач усвідомлює  і погоджується, що жоден з існуючих способів передачі/обробки даних не може бути абсолютно безпечним, тому Компанія не гарантує  абсолютну безпеку інформації та виключення зловживань, з боку порушників, персональними даними Користувача та іншою інформацією щодо нього (що обробляється у зв’язку з використанням Додатку).

7.9.       Компанія має право зберігати та обробляти Персональні та інші дані Клієнта протягом 15 (п’ятнадцяти) років з дня отримання таких даних з правом, при необхідності, в односторонньому порядку продовження цього строку на невизначений період (якщо відповідними договорами, політикою конфіденційності чи згодою Користувача, наданою третім особам, передбачено більш тривалий строк обробки даних) або до моменту знищення цих даних відповідно до норм чинного законодавства України.

8.    Вирішення спорів

8.1.  Будь-який спір або суперечка між Сторонами в зв’язку з Договором, його тлумаченням та/або виконанням умов Договору та/або будь-яким його порушенням, припиненням дії або втратою чинності будь-яким з положень Договору, вирішується Сторонами шляхом переговорів.

8.2.  У разі неспроможності Сторін вирішити будь-який спір за Договором шляхом переговорів, такий спір підлягає передачі для його вирішення відповідному компетентному суду за місцем знаходження Компанії.

9.    Прикінцеві положення

9.1.  Ця Угода набирає чинності з моменту вчинення особою будь-яких дій щодо використання Додатку та  у будь-який спосіб, і  діє протягом 1 (одного) року. У випадку відсутності заперечень Сторін, подальшого підтримання Компанією роботи Додатку та продовження використання Користувачем Додатку, даний Договір автоматично пролонгується на 1 (один) календарний рік (кількість пролонгацій не обмежена).

9.2.   Сторони мають право в односторонньому порядку  без попереднього повідомлення іншої сторони розірвати цей Договір:

-       Користувач – у будь-який час, на власний розсуд, припинивши використання Додатку;

-       Компанія – у будь-який час, на власний розсуд, припинивши здіснення підтримання функціонування Додатку (зокрема, взаємодію зі Сторонніми сервісами), видалення його (посилань для його використання) з відповідних ресурсів, які надають можливість його використання, що позбавляє Користувача можливості використовувати Додаток за його функціональним призначенням (не включає випадків тимчасових неполадок у роботі Додатку, Сторонніх сервісів, будь-яких інших сервісів, які використовуються Додатком).

9.3.  Положення пунктів 1.4., 1.7.,1.8., 3.4., 4.2.1,  4.3.4., 4.5.1, 5.2., 5.4.-5.8., 6.2., 7.7., 7.9. Договору залишаються в силі в разі, закінчення строку дії або дострокового розірвання  цього Договору.

9.4.  У випадку припинення дії даного Договору Користувач втрачає право на використання Додатку.

9.5.  Компанія зберігає за собою право у будь-який час, у односторонньому порядку, змінювати/доповнювати цей Договір без персонального повідомлення Користувача, шляхом розміщення нової редакції Договору в мережі Інтернет за посиланням https://main.pvbki.com/ukr/about/legislation/licenseagreement/. Продовжуючи використовувати Додаток після внесення таких змін/доповнень до цього Договору, Користувач погоджується та приймає їх.

9.6.   Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, аварії, пошкодження телекомунікаційних мереж та системи енергопостачання, громадських заворушень, війни, страйку, прийняття законів або інших нормативних актів державних (в тому числі правоохоронних) органів, які забороняють чи тимчасово зупиняють види господарської діяльності, які є предметом цього Договору.

9.7.  Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цього Договору.

9.8.  Користувач підтверджує, що ознайомлений із усіма положеннями цього Договору, вважає їх зрозумілими і приймає їх умови.

10.  Контактна інформація

10.1.  Із будь-якими запитаннями, зверненнями, претензіями до Компанії, пов’язаними з функціонуванням Додатку, Користувачі Додатку можуть звертатися за адресою:

ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»

вул. Євгена Сверстюка, 11, Київ, 02002, Україна

тел. (044) 390-54-70

Email:

Веб-сайт: https://main.pvbki.com