Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Політика конфіденційності щодо використання додатку UADataHub

Політика конфіденційності

 

Дата публікації: «15» червня 2020 р.

Дата останнього оновлення: «15» червня 2020 р.

 

Розділ І

Загальні положення

Ця Політика конфіденційності містить загальну інформацію про обробку та забезпечення Приватним акціонерним товариством «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (далі – ПрАТ «ПВБКІ») конфіденційності інформації у додатку «UADataHub» (далі - Додаток).

ПрАТ «ПВБКІ» визнає важливість захисту особистої інформації, збереження її конфіденційності (таємності) та безпеки Користувачів Додатку.

Дана Політика конфіденційності регламентує порядок обробки інформації про користувачів Додатку з використанням автоматизованих засобів за допомогою мережі Інтернет.

У цій Політиці конфіденційності наводяться відомості про те, які дані ми збираємо, як саме вони використовуються, а також про те, куди Ви можете звернутися в разі будь-яких питань або сумнівів.

Сайт Компанії та Додаток не призначені для їх використання неповнолітніми особами.

Здійснюючи завантаження, встановлення та/або використання Додатку будь-яким іншим способом (не залежно від того у який спосіб/з якого пристрою він використовується), надаючи конфіденційну інформацію, Ви, як Користувач Додатку, погоджуєтесь з умовами Політики конфіденційності, зобов’язуєтесь дотримуватися її положень та надаєте згоду на обробку Вашої інформації, отриманої за допомогою Додатку, в порядку передбаченому Політикою конфіденційності.

Якщо Ви не погоджуєтесь із Політикою конфіденційності, не використовуйте Додаток.

Розділ II

Інформація, яка обробляється

Для того, щоб забезпечувати роботу Додатку та виконання ним своїх функцій, ПрАТ «ПВБКІ» збирає та здійснює інші дії щодо обробки інформації про Користувача, в тому числі, конфіденційної інформації.

1)      Інформація, що надається самим Користувачем:

-       Інформація, що надається Користувачем, в тому числі, під час реєстрації облікового запису  і зберігається у ньому (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ), найменування (для Користувачів ФОП та юридичних осіб, електронна адреса, поштова адреса, номер телефону);

-       Контент, який Користувач створює, завантажує у обліковому записі (збережені документи, інформацію, отриману за допомогою ПЗ «Upswot» (яку Користувач за допомогою Додатку отримує із Сторонніх сервісів, завантажує та передає/надає доступ до даної інформації третім особам, в тому числі, результатів обробки зазначеної інформації). Така інформація, зокрема, може включати: дату народження, паспортні дані Користувача/уповноважених осіб Користувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційний номер платника податків (ІПН), ЄДРПОУ або будь-який інший ідентифікаційний номер, що визнається державою, адреса електронної пошти, інформація про матеріальний/фінансовий стан Користувача та ін. Зміст/ обсяг, перелік інформації визначається Користувачем самостійно, шляхом ініціювання отримання Додатком інформації з конкретних сторонніх сервісів.

ПрАТ «ПВБКІ також обробляє інформацію про Користувача, надану ним під час звернення із відповідними запитами/зверненнями/скаргами/зауваженнями, в тому числі, щодо технічних питань роботи Додатку.

2)      Інформація, що збирається автоматично:

-       Інформація про пристрій – така як: назва, версія операційної системи, браузера,  апаратна модель, IMEI, IMSI, інші унікальні ідентифікатори пристрою;

-       Інформація про дії Користувача у Додатку (системі, яка використовує Додаток) – так як: IP-адреса, час та тривалість користування Додатком, дії, які Користувач здійснював під час користування Додатком;

-       Файли Сookie (в тому числі, файли Cookie сторонніх сервісів (які використовуються для роботи з Додатком, зокрема, Facebook, Instagram, LiqPay, Нова Пошта, РОЗЕТКА, 1С, Ebay, Shopify, Bitrix24 та інші) і сервісів аналітики (зокрема, сервісу Google Analytics) та інші технології збору даних, тощо. Інформація про Користувачів, яка отримана за допомогою файлів cookie, не продається і не поширюється у відкритому доступі, є власністю компанії, якій належить сервіс. Політика конфіденційності  та умови використання сервісів розміщені на їх веб-сайтах;

-       Іншу інформацію – про використання Користувачем функцій Додатку, наприклад, з яких сторонніх сервісів Користувач залучає інформацію, як використовує отриману інформацію.

ПрАТ «ПВБКІ» не збирає чутливих персональних даних (даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання і т.д.)

Персональні дані зберігаються протягом строку, визначеного в угодах (договорах) між Користувачем та особою, яка забезпечує можливість використання Користувачем Додатку, у наданій Користувачем згоді на обробку персональних даних, Повідомленні про порядок обробки персональних даних та права суб’єктів персональних даних на сайті, у Політиці конфіденційності осіб, які забезпечують можливість використання Користувачем Додатку. ПрАТ «ПВБКІ» обробляє інформацію для власних цілей, визначених цією Політикою конфіденційності, терміном не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Розділ IIІ

Мета обробки інформації

ПрАТ «ПВБКІ» використовує інформацію, яку збирає (може об’єднати її з іншою зібраною/ наявною інформацією про Користувача) для наступних цілей:

-            для забезпечення функціонування Додатку, виконання Додатком своїх функцій, (зокрема,  для надання можливості Користувачу залучати дані зі сторонніх сервісів (соціальних мереж, хмарних сховищ даних, платіжних сервісів, банківських сервісів, сервісів доставки товарів, e-Commerce платформ, державних реєстрів, CRM систем, бухгалтерських програм і т.д.), ділитися даними, отримувати їх у систематизованому, структурованому вигляді, переглядати інформацію, результати її обробки Додатком і т.д.);

-            надання персоналізованого контенту та рекомендацій щодо користування додатком;

-            для зворотного зв’язку, технічної підтримки,  надання відповідей на запитання Користувача;

-            для оцінки, досліджень, аналізу ринку, використання Додатком Сторонніх сервісів, виконання додатком своїх функцій, ідентифікації тенденцій використання Додатку з метою вдосконалення існуючого додатку, сайтів, інших сервісів.

-            для розробки нових послуг, сервісів (дані використовуються у псевдонімізованому вигляді);

-            для виявлення та запобігання випадків шахрайства та зловживання  під час використання Додатку.

Розділ IV

Порядок розкриття інформації

Порядок розкриття інформації, у тому числі інформації, що стала відомою ПрАТ «ПВБКІ», у зв’язку з використанням Користувачами Додатку, регулюється чинним законодавством, угодами (договорами) між Користувачем та особою, яка забезпечує можливість використання Користувачем Додатку, наданою Користувачем згодою.

Інформація про Користувача може розкриватися ПрАТ «ПВБКІ» третім особам, а також використовуватися цими третіми особами у випадках, передбачених законодавством України, умовами угод (договорів) між Користувачем та особою, яка забезпечує можливість використання Додатку, наданою Користувачем згодою.

Будь-яка персональна інформація, надана Користувачем безпосередньо третій особі (стороні): особі, яка забезпечила можливість використання Додатку через свій ресурс, продавцю послуг/товарів, веб-сайту або програми не охоплюється даною Політикою конфіденційності. ПрАТ «ПВБКІ» не несе відповідальність за конфіденційність і безпеку інформації, безпосередньо переданої Користувачем, в тому числі, з використанням Додатку. Рекомендуємо Користувачам ознайомлюватися з політикою конфіденційності даних третіх осіб, яким передаєте свою особисту інформацію.

ПрАТ «ПВБКІ» може співпрацювати зі сторонніми особами, залучати сторонні сервіси в області розвитку та поліпшення Додатку. Зазначені особи можуть збирати статистичну інформацію про використання Додатку.

ПрАТ «ПВБКІ» не буде розкривати/передавати належну Користувачам інформацію будь-кому, за винятком випадків, передбачених законодавством України, умовами угод (договорів) між Користувачем та особою, яка забезпечує можливість використання Додатку через свій ресурс, умовами наданої Користувачем згоди, або на умовах, визначених цією Політикою конфіденційності

Зокрема, ПрАТ «ПВБКІ» може розкрити відповідні персональні дані Користувача, якщо вважатиме це необхідним та обґрунтованим для дотримання законодавства, судового процесу, для проведення розслідування чи на вимогу інших державних органів, а також у відповідь на скарги, для захисту від шахрайства, зловживань, неправильного чи незаконного використання Додатку.

Розділ V

Безпека

Користувач зобов'язаний переконатися, що інформація про нього є вірною, а інформація про реєстрацію облікового запису є безпечною і не надається третім особам.

ПрАТ «ПВБКІ»  не несе відповідальності за незаконні дії третіх осіб, хакерів, зловмисників та інших порушників, які можуть намагатися заволодіти повністю або частково інформацією про Користувача, а також використовувати її в особистих цілях.

Компанія закликає Користувачів захищати власну конфіденційність, зокрема, надійно зберігаючи логіни/паролі до Ваших облікових записів в безпечному місці та не розголошувати їх третім особам, а також контролювати доступ до пристрою, з якого використовується Додаток.

ПрАТ «ПВБКІ» не контролює передачу Користувачами інформації третім особам та не несе відповідальності за наслідки передачі інформації Користувачем треті особам

ПрАТ «ПВБКІ»  не несе відповідальності за будь-які дії або бездіяльність Користувача і третіх осіб щодо інформації про Користувача, незалежно від того, була ця інформація отримана шляхом використання Додатка або іншим способом.

ПрАТ «ПВБКІ»  вживає заходів (входять процеси і процедури) щодо захисту даних при їх обробці відповідно до даної Політики. Дані заходи спрямовані на зниження ризиків несанкціонованого доступу до Ваших даних або їх розголошення. З верніть увагу, що жоден з існуючих способів передачі даних не може бути абсолютно безпечним. Тому Компанія не гарантує  абсолютну безпеку інформації та виключення зловживань Вашими персональними даними з боку порушників.

Якщо Вам стане відомо про несанкціоноване використання вашого логіна, пароля або інше порушення безпеки, негайно зв’яжіться з ПрАТ «ПВБКІ».

Розділ VІ

Прикінцеві положення

Компанія  зберігає за собою право у будь-який час, у односторонньому порядку, змінювати цю Політику конфіденційності без персонального повідомлення кожного Користувача, шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності, що розміщується в мережі Інтернет за посиланням https://main.pvbki.com/ukr/about/legislation/privacypolicy/.

Продовжуючи використовувати Додаток після внесення таких змін, ви погоджуєтесь та приймаєте їх як частину Політики конфіденційності.

У зв’язку із чим рекомендуємо Вам регулярно ознайомлюватися зі змінами у Політиці конфіденційності.

Розділ VIІ

Контактна інформація

Із запитаннями, коментарями, повідомленнями та запитами щодо конфіденційності даних Користувачі Додатку можуть звертатися за адресою:

ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»

вул. Євгена Сверстюка, 11, Київ, 02002, Україна

тел. (044) 390-54-70

Веб-сайт: https://main.pvbki.com

Email: