Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Положення про порядок ознайомлення з кредитними історіями

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок ознайомлення суб'єктів кредитних історій з інформацією,

що міститься в кредитних історіях

 

 

1. Загальні положення

 

1.1.      Положення про порядок ознайомлення суб'єктів кредитних історій з інформацією, що міститься в кредитних історіях (далі - Положення), визначає порядок, способи та умови ознайомлення суб'єктів кредитних історій з інформацією, що міститься у кредитних історіях, ведення яких здійснює Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (далі – ПрАТ «ПВБКІ», Бюро)  відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

 

1.2.      Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», а також Положення ПрАТ «ПВБКІ» про правила формування і ведення кредитних історій.

 

1.3.      Суб'єкт кредитної історії має право ознайомитись з інформацією, що міститься в його кредитній історії: кредитним звітом та інформацією з реєстру запитів, яка зберігається у Бюро (далі – Кредитна історія).

 

1.4.      Суб’єкт кредитної історії може отримати свою Кредитну історію у будь-який із доступних способів, вказаних на сайті Бюро.

 

1.5.      Суб'єкт кредитної історії має право безоплатно ознайомитись зі своєю Кредитною історією один раз протягом календарного року, а також у разі отримання відмови користувача (кредитора) від укладення кредитного правочину.

 

Суб’єкт кредитної історії може отримати свою Кредитну історію на платній основі необмежену кількість разів у будь-який із доступних способів, вказаних на сайті Бюро.

 

1.6       У випадку, якщо у базі даних Бюро відсутня Кредитна історія заявника, Бюро надає лист про відсутність Кредитної історії заявника у базі даних Бюро на момент обробки Бюро його звернення.

 

1.7.      Детальна інформація щодо порядку, способів та умов отримання інформації, що міститься у кредитній історії, яка зберігається у Бюро, форми заяв на отримання Кредитної історії, розміщені на сайті Бюро (Розділ «Позичальникам»/«Отримати кредитну історію»): http://main.pvbki.com/ukr/citizens/get_history/ (далі - Сайт Бюро).

 

1.8.      У випадку невиконання заявником (суб’єктом кредитної історії, уповноваженою ним особою відповідно до законодавства) вимог щодо порядку та умов отримання Кредитної історії (послуг Бюро), вказаних на Сайті Бюро, Бюро має право відмовити в наданні інформації, що міститься в кредитній історії, до усунення заявником недоліків.

 

У випадку надання заявником до Бюро недостовірних/помилкових даних при поданні заяви на отримання Кредитної історії, Бюро має право вимагати уточнення даних та надання документів, що підтверджують достовірність наданої заявником інформації.

 

2. Отримання Кредитної історії фізичної особи

 

            Суб'єкт кредитної історії - фізична особа може ознайомитися з інформацією, що міститься у його кредитній історії, способами, визначеними у цьому розділі Положення та розміщеними на Сайті Бюро.

Детальна інформація щодо доступних способів та умов отримання Кредитної історії (форми заяв на отримання Кредитної історії, перелік документів, які необхідно надати до Бюро, тощо) розміщені на сайті Бюро за посиланням: http://main.pvbki.com/ukr/citizens/get_history/

 

Способи  та умови отримання Кредитної історії фізичної особи:

 

2.1.      Отримання Кредитної історії (для ознайомлення) онлайн в електронному вигляді в Особистому кабінеті Клієнта Бюро.  

 

Для отримання Кредитної історії в Особистому кабінеті Клієнта Бюро суб'єкту кредитної історії необхідно зареєструватися/авторизуватися на сайті Бюро https://www.pvbki.com/.

Порядок доступу та використання Особистого кабінету Клієнта Бюро визначений Умовами надання ПрАТ «ПВБКІ» інформаційних послуг фізичним особам, що розміщені на вказаному сайті Бюро.

Кредитна історія надається в Особистому кабінеті Клієнта Бюро для ознайомлення в електронному вигляді у форматі pdf-файлу.  

За відсутності встановлених Законом підстав для безоплатного отримання Кредитної історії, Кредитна історія надається на платній основі.

 

2.2.      Отримання на електронну адресу Кредитної історії з електронним підписом або листа про її відсутність у базі даних Бюро (з електронним підписом, далі - ЕП).

 

Для отримання даної послуги суб'єкту кредитної історії необхідно надіслати на електронну пошту Бюро заяву з додатками, підписані ЕП.

Форма заяви, інформація про особливості отримання та вартість послуги розміщені на Сайті Бюро http://main.pvbki.com/ukr/citizens/get_history/.

 

2.3.      Отримання Кредитної історії (або листа про її відсутність) поштовим відправленням (Укрпоштою).

 

Порядок подання заявки, умови та вартість отримання Кредитної історії (або листа про її відсутність у базі даних Бюро) у вказаний спосіб розміщені на Сайті Бюро http://main.pvbki.com/ukr/citizens/get_history/.

Кредитна історія або лист про відсутність Кредитної історії в базі даних Бюро, надсилається суб'єкту кредитної історії рекомендованим листом Укрпоштою у вигляді паперового документа з печаткою Бюро.

 

2.4.      Отримання Кредитної історії в електронному вигляді у кабінеті клієнта Бюро (через банки-партнери Бюро).

 

Для отримання даної послуги суб’єкту кредитної історії необхідно звернутися до відділень банків-партнерів Бюро (перелік банків-партнерів розміщений на Сайті Бюро) для подання заявки на реєстрацію кабінету клієнта Бюро та оплати вартості послуг Бюро через вказаний банк).

Кредитна історія або інформація про її відсутність у базі даних Бюро буде доступна Клієнту  в електронному вигляді після авторизації в кабінеті клієнта Бюро.

 

2.5.      Отримання Кредитної історії (або листа про її відсутність) суб'єктами кредитної історії, які відмовилися від РНОКПП згідно з законодавством, здійснюється у порядку, вказаному на Сайті Бюро http://main.pvbki.com/ukr/citizens/get_history/.

 

2.6.      Отримання Кредитної історії (або листа про її відсутність у базі даних Бюро) за спеціальними формами для подання до органів влади, органів державного управління відповідно до вимог законодавства, здійснюється у порядку та на умовах, розміщених на Сайті Бюро.  

 

3. Отримання Кредитної історії юридичної особи

 

3.1.      Юридичній особі для отримання власної Кредитної історії або листа про її відсутність у базі даних Бюро необхідно надіслати на електронну адресу Бюро заповнену заяву, підписану ЕП керівника (за формою, що розміщена на Сайті Бюро) та копію виписки/витягу з ЄДР.

 

Детальна інформація щодо способів та умов отримання Кредитної історії, форми заяв на отримання Кредитної історії та перелік документів, які необхідно надати до Бюро, розміщені на Сайті Бюро за посиланням: http://main.pvbki.com/ukr/citizens/get_history/

 

Способи та умови отримання Кредитної історії юридичної особи:

 

3.2.      Отримання Кредитної історії або листа про її відсутність у базі даних Бюро поштовим відправленням (Укрпоштою).

 

Порядок подання заяви, умови та вартість отримання Кредитної історії (або листа про її відсутність) вказані на Сайті Бюро http://main.pvbki.com/ukr/citizens/get_history/ .

Кредитна історія або лист про відсутність Кредитної історії юридичної особи в базі даних Бюро надсилається Укрпоштою рекомендованим листом на ім’я керівника даної юридичної особи.

 

3.3.      Отримання в електронному вигляді Кредитної історії з ЕП або листа про відсутність Кредитної історії юридичної особи у базі даних Бюро з ЕП.

 

Порядок подання заяви, умови та вартість отримання даної послуги вказані на Сайті Бюро http://main.pvbki.com/ukr/citizens/get_history/ .

Кредитна історія або лист про відсутність Кредитної історії юридичної надсилається в електронному вигляді із засвідченням ЕП уповноваженого представника Бюро на електронну пошту керівника такої юридичної особи, вказану в заяві.

 

3.4.      Безкоштовне отримання для ознайомлення Кредитної історії юридичною особою – суб'єктом кредитної історії (в рамках ч. 3. ст. 13 ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій»)

 

Юридична особа має право 1 раз протягом календарного року та у випадках, визначених Законом, безоплатно отримати свою Кредитну історію для ознайомлення. Кредитна історія для ознайомлення надсилається на адресу електронної пошти керівника даної юридичної особи, вказану в заяві.

Порядок подання заяви, умови та вартість отримання Кредитної історії у даний спосіб,  вказані на Сайті Бюро http://main.pvbki.com/ukr/citizens/get_history/ .